Hva koster sykefraværet i omsorgssektoren i Vestvågøy kommune?

Av

Lars Pleym Ludvigsen og Villy Angelsen svarer på innlegg fra Pål Krüger i Lofot-Tidende torsdag.

DEL

MeningerKommunestyrerepresentant Pål Krüger hevder i et leserinnlegg i Lofot-Tidende torsdag at undertegnede feilinformerer om kostnadene ved sykefravær innen omsorgssektoren, og han spekulerer i hva motivet vårt for dette kan være. Han underbygger dette med tall fra kommunens budsjettsystem Arena.

Hans regnestykke er imidlertid helt feil.

For det første ser han på tall fra hele kommunen, mens vi har svart Lofot-Tidende om sektor Omsorg. Innen omsorgssektoren må en leie inn vikar for det meste av sykefraværet.

For det andre mangler noe vesentlig i regnestykket, nemlig tillegg for ubekvem arbeidstid (natt, helg og helligdag), tillegg for pensjon, og for arbeidsgiveravgift. Dermed blir hans konklusjon også feil.

Til Lofot-Tidende oppga vi at nettoutgift til sykefravær i Omsorgssektoren var på 7,9 mill kroner i 2018. Dette er beregnet slik:

Lønn vikar kort/langtid: 13,6 millioner

Tillegg natt/helg/helligdag til vikar: 3,5 millioner

Pensjon til vikarer: 3,2 millioner

Arbeidsgiveravgift vikar: 1,0 millioner

Sykelønnsrefusjon for fast ansatte: -13,5 millioner

Netto utgift sykevikar: 7,9 millioner

Men kostnadene ved sykefravær er langt mer enn bare de utgiftene som kan leses ut av regnskapet. Sykefravær medfører belastning for de ansatte som er igjen på jobb, med opplæring av vikarer, flere oppgaver og større ansvar. Det medfører belastning for lederne, i vikarinnleie og økt administrasjon. Og det innebærer normalt lavere kompetanse på jobb, og ofte lavere kvalitet på tjenestene. Dette er kostnader som ikke vises som utgifter i kommuneregnskapet.

Derfor satser vi sterkt på en rekke ulike tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet. Det gjelder også det IA-teamet som startet i august for å bistå ledere og ansatte. Dette er et langsiktig arbeid, og det vil ta noe tid før vi kan se effektene av dette. Fra 2019 ble IA-avtalen mellom partene i arbeidslivet endret, og tilskuddene til forebygging og tilrettelegging ble fjernet.

Det vil også ta tid før om man ser om bransjeprogrammene og de nye tiltakene som er innført i ny IA-avtale vil ha ønsket virkning.

Det vi imidlertid vet er at det virker å sette fokus på området, og det er det kommunen nå gjør.


Artikkeltags