Høyre som konstruktivt opposisjonsparti

Trond Handberg, 3. kandidat for Høyre 2019

Trond Handberg, 3. kandidat for Høyre 2019 Foto:

Av

«Høyre håper så absolutt på å gjeninnta ordførerkontoret med Bente Anita Solås etter høstens valg. Det ville vært bra for Vestvågøy!» skriver Trond Handberg i Vestvågøy Høyre i dette innlegget.

DEL

MeningerFrps ordførerkandidat i Vestvågøy, Pål Krüger, har ikke hatt for vane å inkludere Høyre i den «reelle opposisjonen». For mange velgere har det nok også kunnet virket slik, ettersom Høyre har inngått budsjettforlik og stemt sammen med posisjonen i en del saker i siste periode. Men – la oss for eksempel se litt på budsjettbehandlingen for 2019, hva som egentlig skjedde.

Høyre foreslo blant annet å opprettholde næringsstøtten, avsette midler til planleggings- og lobbyarbeid for ny E10/ny flyplass, og ditto for Lofoten kunnskapspark/Campus Lofoten. Videre foreslo vårt parti å avsette midler til å starte opp reguleringsplan for Hauklandsstranda, beholde dagens løsning med avlastningstilbud ved bo- og servicesenteret og iverksette hverdagsrehabilitering.

Høyre foreslo også å redusere eiendomsskatten. Når det gjelder investeringer, så foreslo Høyre å framskynde prosjektering av terminalbygg ved Leknes havn, avsette midler til «Flyplasstien» og framskynde utredning av svømmehaller. Alt dette er god Høyre-politikk, og i tråd med Vestvågøy Høyres program. 

Ved å opptre konstruktivt og inngå budsjettforlik med posisjonen fikk Høyre vedtatt de fleste av disse forslagene, og tilsvarende skjedde i budsjettbehandlingen året før. Dessverre ble ikke den økonomiske satsingen på hverdagsrehabilitering vedtatt, og heller ikke reduksjon av eiendomsskatten. Men det ble i alle fall mye mer Høyre- politikk med å inngå budsjettforlik med posisjonen enn med å ikke gjøre det. Og budsjettet var i økonomisk balanse. Men i dag – noen måneder senere – vet vi jo at budsjettet er betydelig overskredet. Noe som ordfører og rådmann, som står i spissen for den kontinuerlige driften, må ta hovedansvaret for.

I Høyres periode med Jonny Finstad som ordfører lyktes det å snu et underskudd på 17 millioner kroner i 2007 til et overskudd på 25 millioner i 2015! Men nå er det igjen oppstått et underskudd etter fire år med Arbeiderpartiet i ordførerstolen. Årsregnskapet for 2018 ble gjort opp med et merforbruk (underskudd) på 6,9 millioner kroner etter lovpålagte strykninger av avsetninger på fond.

Konklusjon: Et konstruktivt opposisjonsparti får mer gjennom av sin politikk enn det et mindre konstruktivt opposisjonsparti kan forvente å få. Men konstruktiv opposisjonstilværelse kan allikevel ikke sammenlignes med å være i posisjon, hva angår muligheten til å få gjennomslag for sin politikk.

Høyre håper så absolutt på å gjeninnta ordførerkontoret med Bente Anita Solås etter høstens valg. Det ville vært bra for Vestvågøy!

Artikkeltags