Arbeiderpartiet har styrt Vestvågøy til underskudd – igjen!

Trond Handberg, 3. kandidat 2019 (Høyre)

Trond Handberg, 3. kandidat 2019 (Høyre) Foto:

Av

Å vise til historiske fakta kompliserer ofte ordskiftet i Vestvågøy, men det er både viktig og riktig å påpeke hvorledes kommunens økonomiske utvikling faktisk har forløpt de tre siste perioder, skriver Trond Handberg fra Vestvågøy Høyre i dette innlegget.

DEL

Meninger2007: Vestvågøy Høyre v/Jonny Finstad overtok ordførerklubben fra Arbeiderpartiet. Det var da et rekordstort underskudd (merforbruk i forhold til budsjettet) på kr 17 millioner – som Høyre fikk i fanget

2015: Arbeiderpartiet gjenerobret ordførerklubben v/Remi Solberg – og kom til dekket bord; Vestvågøy kommune hadde et rekordstort overskudd (mindreforbruk) på kr 25 millioner.

2019: Regnskapet for 2018 viste et underskudd på kr 7 millioner.

Det betyr altså noe hvem som styrer Vestvågøy kommune!

Ved tiltredelsen sa ordfører Remi Solberg (Ap) at han forventet budsjettdisiplin, god økonomistyring og positive resultater – og at sunn økonomi er grunnlaget for å kunne levere et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Vestvågøy.

Dette er vi i Høyre helt enig i. Men dessverre har verken ordføreren, Arbeiderpartiet eller politisk posisjon i Vestvågøy klart å levere som lovet til velgerne.

Ordfører Solberg kunne i 2017 motta Nordland fylkes fornyingspris, med hederlig omtale av det omstillingsprosjekt Høyre igangsatte:

«Vestvågøy har gjennom systematisk forbedringsarbeid ledet av kommunens medarbeidere, snudd en negativ utvikling og tilpasset et kvalitetsmessig godt tjenestetilbud til de økonomiske og driftsmessige rammebetingelsene».

Det er synd at tiltakene som Vestvågøy kommune fikk honnør for ikke er fulgt opp. Og dette i en periode hvor kommunen aldri noensinne har hatt så mye penger til disposisjon:

  • Overføringene fra staten har vært høyere enn på svært mange år
  • Skatteinntektene har vært rekordhøye
  • Eiendomsskatten er i perioden økt med 20%
  • Havbruksfondet har gitt ekstraordinære inntekter
  • Økt folketall har medført økte inntekter

Høyre er et politisk styringsalternativ som har vist seg å være godt i stand til å snu negativ utvikling og skape overskudd i kommuneøkonomien. Med god økonomistyring blir også kommunen rustet til å yte gode tjenestetilbud til innbyggerne. Vårt parti ønsker gjerne å fortsette der vi slapp i 2015, ved at dyktige og erfarne Bente Anita Solås (H) overtar ordførerklubben kommende høst.

Godt valg!

Med vennlig hilsen

Trond Handberg, 3. kandidat 2019 (H)

Artikkeltags