Finstad (H) svarer Arntzen og Myklebust (SV): – Jo, SV. «Fileen» i Stamsund nedlegges nok om trålkvotene fratas anlegget

SVARER SV: Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) svarer Arntzen og Myklebust (SV): – Jo, SV. «Fileen» i Stamsund nedlegges nok om trålkvotene fratas anlegget.

SVARER SV: Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) svarer Arntzen og Myklebust (SV): – Jo, SV. «Fileen» i Stamsund nedlegges nok om trålkvotene fratas anlegget. Foto:

Av
DEL

MeningerI sitt innlegg I enhver god historie finnes en kime av sannhet forsøker Ørjan Arntzen og Petter Myklebust fra SV å gi inntrykk av at fileten i Stamsund og de fire andre anleggene garantert vil opprettholdes selv om SV fratar dem trålkvotene.

SV sitt forslag i Stortinget, for øvrig fremmet av blant andre Mona Fagerås fra Vestvågøy, om å frata plikttrålerne i Stamsund kvotene, for så å pålegge at de skal fortsette som før – dette har jeg påpekt som en bløff i tidligere innlegg.

Selv SV må jo forstå at når en kontrakt brytes, og kvotene blir inndratt, så kan man ikke pålegge eierne å fortsette driften som før? Pliktene blir jo borte.

Tror heller ikke SV kan garantere at noen andre oppretter aktivitet på filetanlegget i Stamsund basert på mer råstoff fra kystflåten. Eierne vil jo da stå fritt til å slå sammen, flytte eller gjøre med anlegget som de vil. At det kan bli litt mer fisk til lokale mottaksanlegg dersom kystflåten får større kvoter er jo naturlig, men det vil jo være i Lofotsesongen når fisken er tilgjengelig. Utfordringen for å skape helårige stabile arbeidsplasser er jo å få råstoff til anleggene hele året.

Jo da, kystflåten er blitt større argumenterer SV – også det egentlig mot Sv sin politikk, som vil styrke sjarkflåten. Men akkurat her passer det å argumentere for at disse kan overta trålkvotene. Så registrer jeg at Flakstad Sv gjerne ser at kystflåten blir pålagt leveringsplikt til enkeltanlegg- uten at de har noen oppskrift på hvordan det skal fungere i praksis.

Så et par oppklaringer. Arntzen og Myklebust skriver at trålerne bryter aktivitetsplikten og ikke leverer etter intensjonene. Det er viktig å påpeke at det er anlegget som har aktivitets- og bearbeidingsplikt. Trålerne har tilbudsplikt. De seneste årene er det ikke funnet brudd på pliktene. Tallene viser også at over 50 prosent av råstoffet disse trålerne har fisket, blir produsert gjennom egne anlegg i Nord-Norge.

Det er fair nok at SV har politikk på å frata plikttrålerne kvotene, men det er ikke fair overfor lokalsamfunnet og arbeiderne å påstå at dette ikke har konsekvenser for fileten i Stamsund, og at alt vil fortsette som før.

Alle politiske partier er enige om at noe må gjøres med et pliktsystem som ikke lenger fungerer etter hensikten. Det legger regjeringen fram sak på før sommeren.

Det er også fair at SV har en fiskeripolitikk som skiller seg litt ut fra resten av partiene. Fisken skal tilbake til folket heter det. Kjøp og salg av kvoter skal bort – selv om alle partier, også SV, men utenom Rødt og Mdg – har vært i regjering de siste 20 årene og konfirmert denne ordningen.

Klart at en slik reversering har konsekvenser. Først og fremst for de aktive fiskerne som har brukt egne penger på kjøp av kvoter.

Når nye kvoter til fiskere skal være gratis og uomsettelig får vi ikke svar på om SV vil at staten skal kjøpe kvotene fra fiskerne, eller om SV rett og slett bare inndrar dem? 

Vi kan like dagens kvotesystem eller ikke, men å reversere vil ha store praktiske og økonomiske konsekvenser for den enkelte fisker. Hvordan man skal oppnå likebehandling og rettferdighet mellom fiskere som har kjøpt kvote og dem som får gratis av SV, vil skape enorm usikkerhet for egen gjeld, inntekt og arbeidsplass.

Jeg har ikke vært så veldig begeistret for pliktsystemet. Hvordan Røkke har fått lov til å samle kvoter og skille hav og land. Nå er det nye eiere som tenker nytt og har fokus på hele verdikjeden opp til markedet og forhåpentlig kan skape større lønnsomhet, og det investeres nå i nytt produksjonsanlegg i Stamsund.

SV sitt forslag setter arbeidsplassene i Stamsund i spill. Det er jeg helt klart imot, og det er ingen bløff.

Artikkeltags