Folkeaksjonen sender naboklage: – Alarmerende nyheter

SENDER NABOKLAGE: Odd Arne Sandberg er leder for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå protesterer de på DEAs søknad om å få starte med leteboring 83 km sør for Røst.

SENDER NABOKLAGE: Odd Arne Sandberg er leder for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå protesterer de på DEAs søknad om å få starte med leteboring 83 km sør for Røst. Foto:

Av

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja reagerer på at DEA vil bore etter olje bare 83 kilometer fra Lofoten.

DEL

MeningerFolkeaksjonens mål er å få etablert varig petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette området defineres i sokkelkartet som Nordland VI, VII og Troms II.

Per dags dato har ikke oljeselskapene sluppet til i disse havområdene. Det er takket være godt informasjonsarbeid fra Folkeaksjonen i samarbeid med fiskeri- og miljøorganisasjoner.

Vi har støttet oss på konklusjonene fra relevante forskningsmiljø som alle har advart mot petroleumsvirksomhet, og vi har nådd fram med budskapet om hvor viktig disse havområdene er for fiskeriene og naturmangfoldet.

Nyheten om at man nå vil tildele leteområder svært opp til Nordland VI-området er alarmerende. 

Deutsche Erdoel AG (DEA) søker om å få starte med leteboring svært nær våre områder. Den aktuelle lisensen ligger bare 83 km sør for Røst, tett på de store kaldtvannskorallrevene og viktige gyteplasser. Lokaliteten ligger da også midt i havstrømmen som vil lede forurensende utslipp inn i kjerneområdet til Folkeaksjonen.

Vi vet at seismikkskyting skremmer fisk og dreper plankton og larver, ny forskning viser også at seismikkskyting er svært forstyrrende på gyteprosessen til fisk. Hørselen som fisken er avhengig av under gytingen kan skades.

Seismikkskyting på områder som DEA vil drive prøveboring på er ikke akseptabelt. Dette er gyte- og oppvekstområder for mange viktige fiskearter. Og vi vet at seismikkskyting foregår under hele livsløpet til et oljefelt. Fiskeressursene i Lofoten, Vesterålen og Senjaområdet kan bli skadelidende av slik virksomhet.

Mange er bekymret for et oljeutslipp fra virksomhet sør for Lofoten. Og mange har påpekt at Lofoten ligger som en oljelenser ut i Vestfjorden. Et større oljeutslipp fra virksomhet fra nærliggende områder i sør vil kunne føres med kyststrømmen inn i vestfjordbassenget med katastrofale følger. 

Selv i blokkene utenfor Folkeaksjonens område vil virksomhet her berøre de verdiene vi vil verne om. Som naboer vil vi på det sterkeste advare mot at det gis tillatelse til letevirksomhet og eventuell produksjon bare noen få kilometer unna et av verdens mest produktive havområder.

Artikkeltags