Vestvågøy Høyre sier JA til unge fiskere

Bente Anita Solås, ordførerkandidat Vestvågøy Høyre

Bente Anita Solås, ordførerkandidat Vestvågøy Høyre Foto:

Av

Vi i Vestvågøy Høyre ser med stor bekymring på utviklingen der unge fiskere fra Nordland som ønsker å etablere seg med eget fartøy, ser seg nødt til å flytte til Øst-Finnmark for å få realisert sine båtplaner. Det ønsker vi i Høyre å gjøre noe med!

DEL

MeningerHøyre skal gjøre alt vi kan for at unge fiskere i Vestvågøy som ønsker å satse på en av våre viktigste næringsveier, skal kunne realisere dette her hvor de bor. Fiskeri er en av våre viktigste næringer og det ønsker vi å løfte frem.

Høyre skal være døråpnere for muligheten til økonomisk hjelp både direkte og indirekte. Ved hjelp av næringsfondet skal vi direkte kunne være med på å støtte opp om økonomisk bistand etter søknads- og kapasitetsvurdering med bakgrunn i fastsatte kriterier. Gjennom Vestvågøy Kystrederi AS skal vi som en av eierne i selskapet også kunne være med på å bidra. Samtidig skal vi indirekte også være døråpnere til risikovillig kapital slik at neste generasjon i næringen kan investere i både fartøy og fartøykvoter etter evne.

Vi ønsker å revitalisere Vestvågøy Kystrederi AS. Som en av tre eiere vil vi bidra til at selskapet får økt aktivitet og dermed også kan være et verktøy som hjelper de unge i gang. Mange vet ikke hva Vestvågøy Kystrederi AS egentlig er. Formålet til selskapet er:

«Å være et koordinerende, administrerende og tjenesteytende organ for båteiere/rederier i Lofoten. Virksomheten skal i hovedsak konsentrere seg om havgående fartøy som driver allsidig fiske. Selskapet skal også kunne engasjere seg i fiskerirelatert virksomhet på land.»

Vestvågøy Kystrederi AS ble stiftet i 1990. I følge Lofotposten 05.01.09 ble rederiet nyetablert med en aksjekapital på 6,35 millioner i 2004 med bakgrunn i salget av aksjene i Lofoten Trålerrederi til Aker Seafoods. Målet var «å skape en finansiell aktør som kunne bistå kystfiskerne i Vestvågøy med penger til kjøp av fartøy og kvoter».

Dette selskapet vil være et viktig bidrag for å støtte opp om de unge som ønsker å satse innenfor en av de næringene som Lofoten gjennom flere generasjoner har livnært seg på. Vestvågøy Høyre ønsker gjennom vårt eierskap å bidra til at rekruttering til fiskerinæringen skal være en del av målet til kystrederiet.

Om der skulle komme nye bidrag fra havbruksfondet i fremtiden, vil vi gå inn for å kanalisere kapital til fiskerinæringen for blant annet å styrke satsingen på unge fiskere i etablererfasen.

Høyre ønsker at Vestvågøy skal være en JA-kommune – og da er kommunen en døråpner som bygger gode relasjoner mellom fiskeindustrien, bankene, annen risikovillig kapital og våre unge fiskere. Dette gir dem mulighet til å ha minst like gode sjanser til å realisere sine planer her i Vestvågøy og Lofoten, som andre steder i landet.

En stemme til Høyre er en stemme til nye muligheter for unge fiskere i Vestvågøy.

Artikkeltags