(Lofotposten)

iHarstad: For å kartlegge omfanget og lydnivået av støyen fra F-35 har Widerøe nylig gjort egne målinger på Evenes. Det melder NRK.

Flyselskapet tok i midten av september et fly ut av produksjon i tre dager og plasserte det på ulike områder av lufthavnen for så å la det nøytrale selskapet Avonova utføre støymålinger og utføre en risikoanalyse.

Resultatene har fått alarmklokkene til å ringe for flyselskapet.

– Vi er alvorlig bekymret for våre passasjerer og våre ansatte. De risikerer å få varig hørselsskade bare etter en eksponering, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll til NRK.

Lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad ønsker løsninger med gangtunneler til og fra flyene – og at Forsvaret tar regningen.

Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen, sier til NRK at Forsvarsbygg har forholdt seg til beregnede støynivåer og avtalte støytiltak, men legger til at Forsvarsbygg er åpen for en videre dialog med både Avinor og flyselskapene.

Ifølge målinger Sintef har gjort på Ørland hovedflystasjon har F-35 sju desibel høyere lydnivå enn F-16 når det tar av med maks kraft.

– Det betyr at om fem F-16 tok av akkurat samtidig ville de gi omtrent samme nivå som ett F-35, har Idar Nilsen Granøien, som forsker på lyd i Sintef, tidligere fortalt til NRK.