Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Nic. Haug er vertskap for kameraet.