EAVIS OG UTGAVER

Les dem her

Gunhild Rogstad Storsæter og Asmund Ottemo Storsæter fikk barn 9. oktober 2016

Godguten Sivert kom til verda på Lillehammer 9. oktober. Selma vart endeleg storesyste! Dei helsar til oldemor Tordis Zakariassen. Gunhild og Asmund Storsæter

Søk i hilsener