Gunhild Rogstad Storsæter og Asmund Ottemo Storsæter fikk barn 9. oktober 2016

Godguten Sivert kom til verda på Lillehammer 9. oktober. Selma vart endeleg storesyste! Dei helsar til oldemor Tordis Zakariassen. Gunhild og Asmund Storsæter

    DEL
{{score.total_count}}
Silvia Christina Eriksen og Jonatan Boje Henriksen har fått barn
Silvia Christina Eriksen og Jonatan Boje Henriksen
Ingvild Pettersen og Sebastian Nicolaisen har fått barn
Ingvild Pettersen og Sebastian Nicolaisen
Guro Hovdan Iversen og Torkel Spilhaug Iversen har fått barn
Guro Hovdan Iversen og Torkel Spilhaug Iversen
Ramona Stenberg og Vegar Tangrand har fått barn
Ramona Stenberg og Vegar Tangrand
Ingrid Aasved Skjerpeng og Raymond Skjerpeng har fått barn
Ingrid Aasved Skjerpeng og Raymond Skjerpeng
Solveig Bakkejord og Bernhard Krane Pedersen har fått barn
Solveig Bakkejord og Bernhard Krane Pedersen
Hilde Jenssen Burkow og Eivind Burkow har fått barn
Hilde Jenssen Burkow og Eivind Burkow
Elisabeth Sjølie og Anci Tinde har fått barn
Elisabeth Sjølie og Anci Tinde
Heidi og Gøran Rasmussen Åland har fått barn
Heidi og Gøran Rasmussen Åland
Anette Hansen og Kim-Verner Solstad har fått barn
Anette Hansen og Kim-Verner Solstad
Karine Green Eidstø og Harry Eidstø har fått barn
Karine Green Eidstø og Harry Eidstø
Inger og Torbjørn Buljo har fått barn
Inger og Torbjørn Buljo