Nære og kjære

Emilie beste jm er 8 år
Emilie beste jm er 8 år
Emma Westnes Olsen er 13 år
Emma Westnes Olsen er 13 år
Vegar Haddal Øyen er 2 år
Vegar Haddal Øyen er 2 år
Elly Annie Arctander er 70 år
Elly Annie Arctander er 70 år
Amalie Eveline Vagle er 12 år
Amalie Eveline Vagle er 12 år
Henriette Kristiane Wahl er 3 år
Henriette Kristiane Wahl er 3 år
Tage Reppe Selnes er 30 år
Tage Reppe Selnes er 30 år
William Andreassen er 1 år
William Andreassen er 1 år
Brage Ingebrigtsen er 12 år
Brage Ingebrigtsen er 12 år
Erle Sofie er 6 år
Erle Sofie er 6 år
Viola Sørgård er 10 år
Viola Sørgård er 10 år
Lilja Sørgård er 12 år
Lilja Sørgård er 12 år
Marielle Frantzen og Ken-Jøran Jolma har fått barn
Marielle Frantzen og Ken-Jøran Jolma
Vilhelmine Aurora Gjernes Kongsgaard er 6 år
Vilhelmine Aurora Gjernes Kongsgaard er 6 år
Oskar Krane Pedersen er 1 år
Oskar Krane Pedersen er 1 år
Astrid Karlotte Djupvik er 10 år
Astrid Karlotte Djupvik er 10 år