Tips til hvordan du kan unngå skader på båten: Forsikringsselskapet venter hundrevis av båtskader i vinter

Av

Hver senhøst og vinter oppstår en rekke skader på fritidsbåter som kunne vært unngått. Lofot-Tidende viderebringer en oppfordring fra Tryg Forsikring til alle båterier, om å sikre båten bedre mot storm og kulde. Tryg forsikring gir videre noen gode tips til hvordan dette kan gjøres.