Ville kutte i formuesskatten for å trekke rikfolk til Moskenes

8 mot 9 for å følge eksempelet fra Bø i Vesterålen.