Vil bli nasjonalt utstillingsvindu: Får 300.000 til klimagassreduserende tiltak

Lofotrådet har fått 300 000 kroner i støtte fra Miljødirektoratet til et forprosjekt i «Lofoten 2030- De grønne øyene». Ambisjonen er å senke utslipp av klimagass.