Stolt rektor sto i døra med Twist og klementiner: – Det er ikke ordentlig skole før elevene er der

Etter to år med bygging er rektor Kim Unstad ved Vest-Lofoten videregående skole glad for å starte hverdagen på nyskolen, som samler rundt 600 elever i ett og samme bygg.