Mange av de fastgrodde vekstene i havet ser ut som planter, men det er dyr.