Se nye E10 Hålogalandsvegen

Reguleringsplanforslaget for Hålogalandsvegen er lagt ut på høring.

DEL

De som vil komme med innspill til høringsforslaget må gjøre dette innen 10. februar 2017.

Statens vegvesen er i gang med å planlegge det hittil største vegprosjektet i regionen: Hålogalandsvegen. Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 83/rv. 85 mellom Sortland, Harstad og Evenes. Det skriver vegvesenet i ei pressemelding.

E10 Hålogalandsvegen skal knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling. Planarbeidet gjennomføres som en statlig reguleringsplan.

Finansiering

– Dette er en av Norges aller største reguleringsplaner og planarbeidet har gått meget raskt. Ved å bruke statlig plan har vi kunnet jobbe veldig effektivt og vi har mer enn halvert planleggingstiden, sier Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen Region nord.

Forslaget til reguleringsplan er nå lagt ut på offentlig ettersyn, og skal gjennom en omfattende høringsrunde før det kan fattes et eventuelt vedtak.

– Når vi etter hvert har fått en vedtatt reguleringsplan på plass, er det viktig å få på plass en finansiering av prosjektet, sier Naimak.

Framdrift

Forslaget til reguleringsplan er særdeles omfattende. Vegvesenet har valgt å legge plankartene ut kommunevis for å gjøre det mer overkommelig.

Reguleringsplanen kan berøre grunneieres interesser i planområdet, eventuelt som nabo eller gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere og leietagere om det planarbeidet som er startet.

Alle grunneiere som blir direkte berørt av planforslaget er tilskrevet i et eget brev. Hvis du som er berørt grunneier ikke har fått brevet, er det viktig at du tar kontakt med Statens vegvesen så raskt som mulig.

Artikkeltags