Det grønne skifte vil bli valgkamptemaet, tror Jonny Finstad i Høyre.