De spilte inn advent i vind og sludd. Stamsund hornmusikk og Skolemusikken loste stamsundværingene gjennom tenninga av julegrana i ytre Stamsund.