- Da har systemene fungert slik de skal siden fredag, så da tør vi stole på at alt er i orden, melder Trine-Lise Nyvoll fra NAV Lofoten onsdags morgen.

Lofot-Tidende har skrevet om hvordan NAVs systemer ble berørt av IKT-problemer i forrige uke, som iallfall delvis skal skylde brudd på en fiberkabel.

- Vi fikk gjort jobben var fra rådhuset på Leknes, slik at de som trengte våre tjenester fikk dette, forsikrer Nyvoll i oppsummeringen.