Gå til sidens hovedinnhold

Vi står sammen i Flakstad

Ordføreren, rådmannen og rektoren om mobbing ved Ramberg skole.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunestyremøte 26.01.2021, ble mobbing ved Ramberg skole løftet opp som tema av representant fra Ungdomsrådet. Det har skapt reaksjoner, overskrifter og diskusjoner både i skolemiljøet og blant innbyggere. Ordfører Trond Kroken poengterer ; «Både politisk og administrativ ledelse i Flakstad tar disse signalene på alvor. Vi har derfor gjennomført et dialogmøte med skoleledelsen og tillitsvalgt hvor vi har tatt opp mobbing som tema, så vel i skolemiljøet som i lokalsamfunnet for øvrig.»

Les også

Ordfører Trond Kroken om mobbing i skolen: - Dette er ikke noe som kan ties i hjel

Undersøkelser viser at på landsbasis opplever 4-6% av barn og unge å bli mobbet. Mobbing vil kunne oppstå fra tid til annen. Det er derfor viktig å se arbeidet mot mobbing som en langsiktig oppgave med å oppnå kunnskap og gode holdninger hos alle i skolemiljøet (elever, lærere og foreldre).

Hilde Kristin Holtesmo er ansatt som midlertidig rådmann i Flakstad etter at Knut Erik Dahlmo gikk tilbake til sin faste stilling som assisterende rådmann.

Les også

Mobbeombudet i Nordland: – Mitt inntrykk er at det har vært en ukultur i Flakstad kommune lenge

«I møte med skoleledelsen i dag har vi fått en god redegjørelse og innsikt i det arbeidet som gjøres når mobbesituasjoner oppstår. Alle barn som går på Ramberg skole skal oppleve å ha en trygg og god skolehverdag. I de situasjoner der en elev ikke opplever et trygt og godt skolemiljø, krever det tilpassede tiltak og godt samarbeid mellom hjem og skole. Jeg har tillit til at skoleledelsen ved skolen vår utøver profesjonelt skjønn og vurderer tiltak til elevens beste» sier rådmann Hilde Kristin Holtesmo.

Utvikling av skolemiljø og samhandling rundt kvalitetsforbedringer er noe både politisk nivå, skolen og administrasjonen vil bidra sammen om i Flakstad.

Les også

Rektor Patrick svarer om mobbing ved skolen: – Jeg ville blitt knust

Kommentarer til denne saken