En helg i august var fastlege Benedikte Aase-Jensen og jeg så heldige at vi fikk lov å prate om Kvinnehelse, på et temamøte arrangert av Vestvågøy KrF.

Vi kvinnfolk er vel egentlig kjent for å prate mye.
Hvis vi nå tenker etter.. Hvor mye av det omhandler helsa til kroppen vår?
Jeg undres på om vi kanskje er redd for at det skal oppfattes som sutring. Eller at vi er så vant med at det ikke skal snakkes om, at vi føler ubehag om noen prøver.

Vi trenger mer kunnskap om vår fantastiske kropp.
Både kunnskap om hva som er helt naturlig som hormonene og deres arbeid. Og om hvilke symptomer vi ikke skal godta.

KrF Kvinner håper at vi kan få på plass en helseportal. En plass hvor info om kvinnehelse kan samles. Slik at det blir lettere å finne informasjon.

Vi vet ikke nok om kvinners sykdommer og lidelser, noe som igjen gir begrenset kunnskap hos helsepersonell i møte med pasienters behov.
Det trengs forskning som kan bidra til økt kompetanse og bedre behandling. Forskningen i dag foregår først og fremst på mannskropper. Men når kvinnekroppen får andre symptomer, reagerer annerledes på medisin og får andre bivirkninger, holder det ikke å forske mer på mannskroppen.

Men! Vi kan ikke bare sitte å vente på at andre skal ordne opp i manglende forståelse for kvinnehelse. Det er mye vi kan gjøre selv.
Ved å spre den informasjonen og kunnskapen vi har!

Ved hjerteinfarkt og hjerneslag, får kvinnene ofte helt andre symptomer enn de vi er lært opp til å se etter. Hjerteinfarkt gir gjerne menn symptomer når de er i aktivitet, mens kvinnene gjerne får dem når vi slapper av eller om natten.

LØFTE-PRATE-SMILE, er kjente sjekke tegn på hjerneslag. Men multitaskende som vi kvinner er, kan det for vår del være snakk om eks. hodepine, forvirring, angst eller at vi snakker litt annerledes som er symptomene på at vi har hjerneslag. Her vil mange nok trekke på smilebåndet og tenke at dette er jo typiske kjennetegn på mange kvinner. Og ja det er det. Derfor blir mange kvinner feil diagnostisert! Også av ambulanse personell.

Har du hørt om endometriose, menopause, bekkenbunnen, sykluser eller lokale østrogener?
Hvis du ikke har, så er du ikke alene. Alt for mye om Kvinnehelse er tabubelagte tema.

Vi kvinner liker gjerne å være litt mystiske. Men det er mye som vil fremstå som mer forståelig og naturlig, både for menn og kvinner, hvis vi har litt mer info om det.

Dette er vår helse. I vår kropp.
Det er IKKE det samme om det er en mann eller kvinnekropp vi forsker på.
Vi er NØDT til å forske på vår egen kropp, for å få den kunnskapen vi trenger.

Målet er likeverdige - ikke like - tjenester.