Før jul mottok politiet i Lofoten en anmeldelse. En person er mistenkt for å ha gjort underslag i et idrettslag i Vestvågøy.

Lofot-Tidende har snakket med dagens styreleder i klubben om bakgrunnen for anmeldelsen, og har gitt den mistenkte anledning til å kommentere.

Alle parter er anonymiserte i saken, som fortsatt er under etterforskning.

Avisas rolle skal ikke være å utlevere eller forhåndsdømme mistenkte. Etterforskningen og en eventuell rettssak skal gå sin gang på korrekt vis. I slike saker ser vi hvor viktig hensynet til personvernet er.

Det hefter stor skam ved det mistenkte forholdet, i den grad det er reelt. Underslag fra et idrettslag eller en annen frivillig organisasjon utgjør et tillitsbrudd som stikker like i lokalsamfunnets hjerte.

I Lofot-Tidendes spalter kan vi jevnlig lese om ildsjeler og frivilliges oppofrelse for å skape entusiasme og glede for fellesskapet. Det er beundringsverdig hva lofotinger får til av frivillig innsats innen idrett og kultur. Slik innsats gjør hjemstedene våre til fine steder å bo. I den forstand framstår det å feile moralsk ved å misbruke frivillighetens tillit, som noe av en personlig tragedie.

Uten å blande oss opp i skyldsspørsmålet, vil Lofot-Tidende mane til ettertanke om kriminalsaken vi tar opp i spaltene. Den rettmessige skammen som faller på en eventuelt skyldig, er rettet mot hele det konkrete fellesskapet vårt. Den som kjenner på en slik skam, kan befinne seg i en nærmest uutholdelig situasjon.

Men i et godt fellesskap lar vi ikke forbrytere gå til grunne i tragedie. Vi godter oss ikke over forbryterskjebnen, men opptrer med vidsynt mildhet. Dermed gis det alltid mulighet for å gjenvinne verdigheten og leve videre i lokalsamfunnet, også for dem av oss som måtte være skyldige i grunnleggende tillitsbrudd.