Hotellkonflikten: – Kommunen skal ikke bidra til tiltak som kan virke konkurransevridende