Ungdomsarbeider Håkon Nordhaug på Qltura: – Vi opplever generelt ikke mye rusproblematikk hos oss

Ungdomsarbeideren guider oss gjennom ungdommens utfordringer.