Det blir trangt om plassen mellom hotellet og Meieriet

Trond Handberg

Trond Handberg Foto:

Av

Slik skissen til Lofotr Hotell ser ut kan det bli trangt om plassen. -Vi håper at de to gode naboer setter seg ned og finner gode løsninger før spaden stikkes i jorden.

DEL

MeningerVestvågøy Høyre er og har alltid vært et fremsynt parti, ikke minst hva angår etableringer som skaper aktivitet, vekst og utvikling - som igjen medfører flere innbyggere og økte skatteinntekter som finansierer velferden. Høyre var derfor det pådrivende parti for å få på plass Meieriet kultursenter, og vi har alltid sett det som særdeles viktig å få mer hotellkapasitet på Leknes og Vestvågøy for øvrig. Lokalisering av nytt hotell rett ved siden av Meieriet er av mange grunner en veldig god idé. Partiets fremsynthet gav seg også utslag i et ønske om at arealer for fremtidig utbygging av Meieriet måtte sikres. Høyre fremmet derfor under budsjettbehandlingen høsten 2017 følgende verbalforslag som et tiltak i handlingsplanen:

"Ta initiativ til å etablere hensiktsmessige samarbeidsløsninger for Meieriet kultursenter og det tiltenkte nye hotellet. Driftsmessig gjelder dette hotellets bruk av kultursenterets rom, økonomiske avtaler og kultursenterets eget behov for inntjening. Investeringsmessig legges det til rette for utvidede arealer for Meieriet, f.eks. kulturskolelokaler, bakscene og lagerplass."

I budsjettforliket med posisjonen ble dette kortet ned til følgende, som ble vedtatt enstemmig:

"Rådmannen bes tidlig i 2018 å fremme sak om samarbeidsløsninger for Meieriet kultursenter og det tiltenkte hotellet, der sambruk av lokaler og utvidelse av Meieriets arealer inngår."

Høyre så naturlig nok for seg at dette vedtaket skulle være overmåte viktig å ta i betraktning når reguleringsplan for det nye hotellet og kulturkvartalet skulle utarbeides. Men vi registrer at således i liten grad er gjort. Underveis har Høyre kommet med små drypp/påminnelser i sakens anledning. I siste kommunestyremøte var det 2. gangs behandling av reguleringsplanen, og undertegnede tok nok en gang opp problemstillingen. Eva-Karin Busch' (Ap) påfølgende utsagn om at "dette kom opp i 12. time", må jeg vel bare konstatere at jeg ikke var snartenkt nok til å komme med replikk på.

Av illustrasjonsplanene for hotellet som var vedlagt saken, kan ikke undertegnede se at det er plass ved nordøstre hjørne av Meieriet for en trailer å - på praktisk måte - foreta lossing og lasting av utstyr i forbindelse med arrangementer, selv UTEN utbygging av kultursenteret. Og når man vet at fasilitetene tilknyttet scenen i storsalen i det nevnte nordøstre hjørne - med bakscene, lagerplass og lasterampe - har et sterkt utvidingsbehov, kan jeg ikke se noen annen løsning enn at hotellet "skaves av" noen meter på øversiden i forhold til det som fremkommer av illustrasjonene.

Dog; Høyre stemte FOR reguleringsplanen og er glad for at hotellprosjektet med dette er kommet et stort skritt videre. Men vi håper at de to gode naboer setter seg ned og finner gode løsninger før spaden stikkes i jorden. Vi tror fortsatt på at naboskapet hotell/kultursenter skal medføre at én pluss én ikke bli to, men tre.

Artikkeltags