Målet er gode nærmiljø som er bra for folkehelsa

Folkehelsekoordinator Greta Klevstad og samfunnsplanleggere Jann-Magne Kasteng-Jakobsen og Heidi Bergsli på nærmiljøsamling i Bodø.

Folkehelsekoordinator Greta Klevstad og samfunnsplanleggere Jann-Magne Kasteng-Jakobsen og Heidi Bergsli på nærmiljøsamling i Bodø. Foto:

Av

Vestvågøy kommune deltar i Nærmiljøprosjektet.

DEL

- Torsdag og fredag har folkehelsekoordinator Greta Klevstad og samfunnsplanleggere Jann-Magne Kasteng-Jakobsen og Heidi Bergsli vært på kommunesamling i Nærmiljøprosjektet, som Vestvågøy kommune deltar i.

Dette melder Vestvågøy kommune selv.

- Prosjektet, som er inne i sitt tredje og siste år, er ledet av Nordland fylkeskommune og inkluderer 13 Nordland-kommuner. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle gode nærmiljø og lokalsamfunn som er bra for folkehelsa. Det gjøres gjennom å bedre kunnskapen om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, om hvordan folk har det i lokalsamfunnene, utvikle metoder for å inkludere befolkningen og andre i arbeidet med planlegging og utvikling av lokalsamfunnet (medvirkning), og å legge et grunnlag for konkrete tiltak for å bedre nærmiljø og trivsel.

- Noen kommuner har brukt nærmiljøprosjektet til å utvikle veiledere for medvirkning, andre har utviklet gangstier, parker og sosiale møteplasser som innbyggerne ønsker seg. Vestvågøy kommune har brukt prosjektet til å styrke involvering av innbyggere, fagfolk og politikere i arbeidet med kommunens samfunnsdel. Det ble også brukt ressurser fra prosjektet til arrangementet «Kom inn» på Meieriet da kultursenteret åpnet.

- Vestvågøy var en av tre kommuner som ble valgt ut til å presentere arbeidet sitt på kommunesamlingen. Samfunnsplanleggerne presenterte og diskuterte da samarbeidet mellom planavdeling og politikere i arbeidet med samfunnsdelen. De la også frem og fikk innspill på hvordan de nå planlegger involvering av befolkningen, kommuneorganisasjonen og politikere i arbeidet med arealdelen av kommuneplanen, som nettopp er startet opp. 

Artikkeltags