I dag behandler Planutvalget hotellplaner, flere byggesaker og én hemmelig sak

Det planlagte Lofotr Hotell i Storgata på Leknes.

Det planlagte Lofotr Hotell i Storgata på Leknes.

Planutvalget startet dagen ute, med befaring i Hattvika og Spannsteinsundet.

DEL

Sakslista ser slik ut:

1.-gangsbehandling – Reguleringsplan Hotell – og kulturkvartalet – Vestvågøy kommune

Mindre reguleringsendring – Breidablikk II, felt 6

Mindre reguleringsendring – Spannsteinsundet plan ID 201101 – gnr. 9 bnr. 137 fritidsbebyggelse

Mindre reguleringsendring – Vest-Lofoten VGS og Lekneshallen

2.-gangsbehandling – Reguleringsplan Sjøveien (Apotekergården)- Vestvågøy kommune

 Områderegulering Ballstad havn – Oppstart av planarbeid – Planprogram – Høring og offentlig ettersyn

I tillegg behandler Planutvalget en sak de vil holde hemmelig for offentligheten:

Hålogaland lagmannsrett dom av 16.01.2018

Johansen Bjarne - Garasje gnr 16 bnr 1 fnr 7

Dette dokumentet er unntatt offentlighet etter Offentlighetsloven § 14. ledd.

Artikkeltags