Legger kantstein rundt rundkjøringen som ble fylt med grus