Sy­ke­mel­din­ger i Vest­våg­øy kom­mu­ne: – Grunn­be­manningen er for lav, sier til­lits­valgt

Av

Til­lits­valg­te i Norsk Sykepleierforbund og Fag­for­bun­det i Vest­våg­øy sy­nes kom­mu­nal­sjef Lars Pleym Lud­vig­sen bom­mer i fle­re av sine ut­ta­lel­ser om sy­ke­fra­væ­ret i om­sorgs­sek­to­ren.