Til sommeren er det slutt på at Vestvågøy kommune betaler for gatelys langs fylkeskommunale veier

Vestvågøy kommune ønsker at stat og fylkeskommune tar over ansvaret for gatelys langs statlige og fylkeskommunale veier. Fra juni 2020 er ingen kommunale penger satt av til private lyslag i kommunebudsjettet.