Frp med alternativt budsjett: Vil ha statlig finansiering av omsorg og drift av Lekneshagen på anbud

Fremskrittspartiet i Vestvågøy har presentert en alternativt budsjett til rådmannens forslag.