Sykehjemsavdeling kunne feire lavt sykefravær med kake