Vedr.: FT-sak 096/2022 KOMMENDE FLYRUTER

Vestvågøy Høyre viser til ovenstående fylkestingssak om flyrutetilbudet i Nordland for kommende anbudsperiode som skal behandles i Nordland fylkesting i juni i år.

Det er med forbauselse Vestvågøy Høyre registrerer Fylkesrådets tilrådning med hensyn til kommende flyrutetilbud for Lofoten, jfr. innstillingen punkt 8:
«Nordland fylkesting mener at flytilbudet mellom de tre flyplassene i Lofoten og Bodø i begge retninger må videreføres på et nivå tilsvarende i perioden 2017-2022.»

Allerede nå er flytilbudet mellom Bodø og Leknes oppe på samme nivå som før 2020, og med til dels betydelige kapasitetsproblemer allerede før sommertrafikken er kommet i gang. På enkelte avganger er det umulig å få kjøpt/bestilt billett dersom dette ikke er foretatt flere uker på forhånd.

Det forventes at både reiselivstrafikken og ordinær næringstrafikk til/fra Lofoten vil øke i årene som kommer. Næringslivet i Vest-Lofoten har blant annet i egen uttalelse påpekt behovet for en ekstra flyrute Leknes - Bodø om formiddagen, med avgang fra Leknes ca. kr 0900.

Fra næringslivet i regionen, men også fra Lofoten sykehus og fra befolkningen generelt er behovet for flyrute Leknes - Tromsø t/r fremhevet en rekke ganger. Dette tilbudet hadde Widerøe opprettet på kommersiell basis, men da koronaen slo til ble flyruten nedlagt.

Vestvågøy Høyre ber om at flyrute Leknes - Tromsø t/r blir opprettet igjen, men nå som FOT-rute.

Dette må tas med i Nordland fylkeskommunes høringsuttalelse. Flyruten Leknes - Tromsø dekker et stort behov for pasientreiser fra Lofoten til Tromsø, er et godt tilbud for næringslivet i regionene og et attraktivt alternativ til Bodø for tilknytning til stamrutenettet for både privatpersoner og turister til/fra Lofoten.

Leknes, 24. mai 2022