Gå til sidens hovedinnhold

Vestvågøy historielag i sitt 43. virkeår

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 28 .januar i år ble det avholdt årsmøte i Vestvågøy Historielag. Ikke visste noen da at det skulle bli et annerledes virke enn alle de tiår siden starten i 1977. Problemene lokalt, nasjonalt og rundt om i hele verden skulle snu opp/ned på så mangt, noe som vil bli skrevet inn i historien. For lagets del er kanskje konsekvensene ikke så store i denne sammenhengen, med vårt arbeid blir i likhet med alt annet satt på vent.

I årsmeldingen for 2019 nevnes en del aktiviteter som bl.a. den årlige utgivelsen av Vestvågøykalenderen med gamle lokale bilder, og årboka LOFOTR, som begge er sentrale oppgaver. Vi nevner også arbeidet med å få i gang skilting av kulturminner i Vestvågøy sammen med flere andre. Tur til Nykmark og turanlegget ved Grønnlivannet. Tur til Sversvika sammen med arkeolog Karoline Fredriksen og 100 deltakere. Tur til Gimsøy Bygdetun for å se på det fine arbeidet historielaget der har gjort. Temakveld om kystspråk med Ove A. Orvik. Til slutt må nevnes en stor temakveld om språkforskeren Hallfrid Christiansen fra Gimsøy med professor i nordisk språkkunnskap Gunnstein Akselberg som forteller og med over 100 deltakere.

Regnskapsmessig ble det i 2019 et lite underskudd, men laget har i dag noe oppsparte midler, slik at det går bra på kort sikt. Som leder ser jeg at det framover kan bli driftsmessige problemer på grunn av endring i medlemsmassen. Flere av medlemmene, som har vært med å støtte driften av laget, er oppe i en alder der det må regnes med en del naturlig avgang, mens nye og yngre medlemmer har en tendens til å falle ut etter få år. Medlemskontingenen bærer ca. 65% av driftsinntektene, så for å holde aktiviteten i gang i historielaget, må det nye medlemmer til. Vi merker også at det er vanskeligere å få solgt kalendere og årbøker bl.a. på grunn av færre tilgjengelige salgsmuligheter/-steder. Bare for noen år siden var situasjonen helt annerledes. Men til orientering– som årsmedlem til kr. 425 får du gratis tilsendt kalender og årbok til en verdi til kr. 400. Laget er heldig som har erfarne og dyktige folk som tar seg av kalenderen og årboka.

Ellers arbeider laget en del med arkivarbeid og slekt, samt vanlig lags- og administrasjonsarbeid. Årets styre består av undertegnede, Eldar Stig Andersen,nestleder, Anita Dunvold, sekretær, Tore Haug. Steinar Nilsen er valgt inn som nytt medlem, og Inger Benjaminsen som varamedlem.
Gunnlaug Bjørgo Larsen ønsket ikke gjenvalg etter mange aktive år i styret. Styret vil takke henne for en stor innsats for laget og for å holde Skaftnesdagen i hevd.
Styremedlem Karl Botolfsen døde i 2019. Også han med flere år i styret.
Mye av opplysningene om laget er å finne på heimesiden: vhl-historielag.com. Der finner du også innmeldingsskjema til laget, og du er velkommen. Ellers blir aktiviteter annonsert i lokalpressen og på heimesiden.

Kommentarer til denne saken