Hva er felleskapet?

Av

Den politiske venstresiden definerer stadig oftere fellesskapet til å være offentlig sektor. Sivile løsninger blir gjerne definert som en trussel mot felleskapet og velferdsstaten.