Vest-Lofoten Næringsforening viser til Fylkesrådets utredning og innstilling til vedtak i fylkestinget i saken om organisering og videre drift av maritime sikkerhetssentre i Nordland

Vest-Lofoten Næringsforening vil først av alt fremheve at det er meget positivt at det nå kommer en avklaring om videre eierskap, organisering og drift av sikkerhetssentrene og maritim sikkerhetsopplæring i Nordland. Den relativt lange perioden hvor det har hersket uvisshet om både fremtidig eierforhold og driftsform har vært en tung belastning for alle ansatte, og også bidratt til usikkerhet om Nordland fylkeskommunes fremtidige engasjement og forhold til drift av maritim sikkerhetsopplæring blant kunder og samarbeidspartnere for øvrig.

Lofoten maritime sikkerhetssenter er en viktig del av det maritime opplæringsmiljøet i Lofoten og utgjør sammen med Lofoten Maritime fagskole og Vest-Lofoten videregående skoles opplæringstilbud innen marine- og maritime næringer en grunnpilar i opplæring og rekruttering til fiskeri- og maritime næringer i regionen og fylket. De ulike deler av dette opplæringsmiljøet utfyller og komplementerer hverandre, og bidrar i stor grad til å sikre kvalifisert arbeidskraft til noen av fylkets viktigste næringer, både fiskeri, havbruk og maritim sektor for øvrig.

Vest-Lofoten Næringsforening vil understreke at den organisering som nå foreslås for sikkerhetsopplæringen i Nordland må sikre både mulighet for fornyelse av nødvendig opplæringsutstyr og tilstrekkelig ajourhold av kompetanse og faglig utvikling av personalet, både i Lofoten og Bodø.

For å understreke Nordland fylkeskommunes ønske om og vilje til desentralisering av tjenestilbudet i Nordland støtter vi fullt ut fylkesvaraordfører Simon Johnsens forslag om at den fremtidige administrative ledelsen av Nordland maritime sikkerhetssenter blir etablert i Lofoten (Leknes/Gravdal), med fremtidig praktisk opplæring og kursvirksomhet både i Lofoten og Bodø.

Bildeserie

Hurtiggående «mann over bord»: Se bildene fra testkjøringa