Vest-Lofoten lensmannskontor: - Vi har fått inn et par bekymringsmeldinger

I snart to uker kom Riksadvokaten med retningslinjer for hvordan politiet og påtalemyndigheten skal håndtere brudd på smittevernloven. På Vest-Lofoten lensmannskontor har de så langt fått inn to bekymringsmeldinger om personer i karantene og som har vært sett i det offentlige rom.