Ventetiden har økt. Nå tar sykehuset grep for å takle etterslepet

Onsdag møtes styret i Helse Nord. På sakskartet står etterslepet i forbindelse med koronapandemien.