Lofoten Farm Trail er et nettverk av stier som går over fjellene mellom Borge og Valberg.

Stiene binder sammen bygder på begge sider og går mellom Reinmo Gård i Hellosan, Aalan Gård i Lauvdalen og Lofothest AS i Rolvsfjorden. De tre bedriftene har jobbet i over tre år med prosjektet og lørdag 15. juni var det tid for offisiell åpning.

Møttes på halvveien

I forkant av åpningen gikk det turer fra de tre endepunktene til Lauvdalsfjellet. Åpningen skulle opprinnelig funnet sted i fjor høst, men på grunn av dårlige værforhold ble det utsatt.

Denne gangen klaffet det maksimalt med været og etter å ha gått turene i strålende sol kom rundt hundre personer fram til den nye kvilebua der åpningsseremonien skulle finne sted.

Krokete vei

Tove Aaland fra Aalan Gård ledet den offisielle seremonien og overrakte blomster og takket Matparken og flere av de andre partene som hadde vært involvert i prosjektet.

Hanne Sofie Trager representerte Fylkesmannen i Nordland og hadde med en gave som var litt for stor til å dra med opp på fjellet: et tre – nærmere bestemt en vrihassel.

-Vrihasselen er et tre som krever sitt av stell. Det er ganske krokete og uten en eneste rett grein, men om det tas godt vare på blir resultatet veldig flott til slutt. På den måten har det mange fellestrekk med Farm Trail-prosjektet.

Historietime

Svein Kongsjord har gjennom et langt liv bygget opp et lokalhistorisk arkiv for området og i en alder av 86 år er han et levende historieleksikon. Et fascinert publikum fikk et innblikk i historien til de gamle ferdselsveiene.

Felleskapet mellom bygdene på begge sider sto veldig sterkt på den tiden da veiene over ble flittig brukt av de som bodde i området. Ungdommen tok med seg sykler over fjellet og syklet på stiene ned på andre siden for å gå på dans. Det hendte rett som det var at noen fant seg kjæreste før de dro hjem igjen og det ble etter hvert mange ektepar der mannen kom fra ene sida og kona fra den andre.

Eneste vei

Mange ganger var veien over fjellet eneste alternativ. På vinteren før i tiden ble ikke veien brøytet på Valberg-siden. Da kunne den være stengt flere måneder i strekk.

Fiskere som kom i land i Stamsund og skulle over til Borge hadde da ikke annet valg enn å bære med seg fisken over fjellet.

Kongsjord syntes det var svært gledelig at de gamle ferdselsårene over fjellet nå ble tatt i bruk igjen.

-Trafikken som før var en dyd av nødvendighet blir nå brukt til rekreasjon, men det gjenspeiler bare hvordan samfunnet generelt har forandret seg.

Skriften i steinen

Kongsjord fikk til slutt spørsmål om en stein langs stien opp fra Tjønndalen med en mystisk innskripsjon: ‘LK-F-23-11 19-17’.

 – Det er nok det lokalhistoriske spørsmålet jeg har fått oftest. Jeg har ikke tall på hvor mange som har ringt meg og lurt på akkurat det. Mange som går forbi lurer naturlig nok på hvilken stor begivenhet eller heltedåd denne steinen skal markere, men forklaringen er nok langt mer banal enn som så. Laurits Karlsen som passet kyr i Tjønndalen som gutt syntes det var på sin plass å udødeliggjøre seg selv ved å risse inn sine initialer og sitt eget fødselsår i en stein. Senere i voksen alder har han selv malt opp inskripsjonen og siden da har dette minnesmerket skapt forundring hos mange turgåere, forteller han.

Imponerende prosjekt

Hanne Sofie Trager fra Fylkesmannens kontor i Nordland har samarbeidet tett med Farm Trail-bedriftene.

-Det er helt unikt hvordan disse tre bedriftene har utnyttet topografien i området og dette er det første prosjektet i sitt slag. Alle har lagt ned et usedvanlig grundig arbeide i forkant og det er imponerende hvordan de har tilpasset seg den helt spesielle geografien i området.  Ved hjelp av korte passasjer over fjellet kan man forflytte seg til områder som ellers er mange mil unna om man skulle følge bilveien.  Jeg har selv vært med dem på Grüne Woche i Berlin og det er ingen tvil om at det de utretter her oppe vekker oppsikt internasjonalt. Jeg tror ikke folk lokalt helt skjønner hvor dyktige og profesjonelle de som driver disse bedriftene er.