Vel­for­en­in­gen melder seg på i kampen om ny gang- og sykkelvei: – Det må vel en alvorlig ulykke til før det skjer noe