Fra og med 14. mai vil tunnelen til Unstad være stengt fra klokka 22 om kvelden til klokka 6 om morgenen neste dag.

Stengningen av tunnelen på natta vil pågå fram til 25. juni klokka 6. Unntaket er på natta mellom lørdag og søndag, da tunnelen fortsatt vil være åpen.

Vegvesenet driver vedlikeholdsarbeid i tunnelen.