Asfaltering av riks- og fylkesveger i Lofoten

Statens vegvesen er fortsatt i gang med å legge asfalt på Europa- og fylkesveger i Lofoten.