Nå oppgraderes Solhøgdveien: Vil bli stengt for gjennomkjøring

Flakstad kommune har mottatt henvendelser angående Solhøgdveien på Napp. Veien er i dårlig stand – spesielt nærmest Hauan.