Veibygging Gravdal-Ballstad: - Driften har vært utfordrende

Vi har fått siste oppdatering fra byggelederen for ny gang- og sykkelvei mellom Gravdal og Ballstad.