Forsinkelser i veiarbeidet mellom Gravdal og Ballstad

Byggingen av ny gang- og sykkelveg mellom Gravdal og Ballstad er seks uker forsinket på grunn av at en busslomme er flyttet og det er mer fjell i grøfta enn først antatt.