Stor­sand­nes – Myr­land, på strek­nin­gen Napp – Myr­land er fort­satt stengt på grunn av steinras.

– Stengt på grunn av stein­ras. Ny vur­de­ring søn­dag 13. juni kl. 18:00, skri­ver Sta­tens Vegvesene på hjem­me­si­de­ne.

Oppdatert 2100:

- Fv7594 Myrlandsvegen er nå åpen etter ras, skriver veitrafikksentralen nord på Twitter.

Bildeserie

Myrlandsveien er åpen igjen - sjekk dronebildene fra ryddingen etter raset