Endelig kom bekjeden om at fylkesrådet har vedtatt bygging av nye lokaler i Stamsund for Figurteatret i Nordland. Dette er en viktig sak både lokalt og for Nordland, og SV har vært en aktiv pådriver i flere år for nytt teaterbygg som kan skape videre utvikling. Vi har både stått på lokalt for å få vedtatt ei tydelig kommunal bestilling med egenandel, og SV har fremmet saken på fylkesnivå og nasjonalt.

Figurteatret er en veletablert og profesjonell produksjonsarena på høyt internasjonalt nivå, og er det eneste i sitt slag i Norge. Her samarbeider scenekunstnere og grupper av ulike nasjonaliteter og lager figurteater som vises for et stort publikum i Norge og i mange andre land.

Produksjon av slike kulturopplevelser gir verdiskaping både lokalt og vidt omkring, noe som bl.a. ringvirkningsanalyse i Møre og Romsdal viser. Det skjer viktig stedsutvikling, kompetanseløft og næringsvekst i kjølvannet av profesjonell kulturvirksomhet. Det skaper også folkelig engasjement og bolyst. Stamsund har allerede en årlig teaterfestival med aktivitet og gode kulturopplevelser. Nytt teaterbygg i Stamsund kan gi utvikling for stedet, for Vestvågøy kommune og hele Nordland som kulturfylke. For Lofoten som reiselivsregion er bedre tilgang på spennende kulturopplevelser viktig for at besøkende skal kunne oppleve mer og bli lenger.

Det er tynt med nasjonale kulturinstitusjoner i Nord-Norge, men mange i sør. Vedtaket i fylkesrådet er viktig, men nå starter kampen for å få nytt teaterbygg i Stamsund prioritert i budsjettet hos fylke og stat. SV vil fortsatt stå på for å få realisert dette nasjonale figurteatret som ei desentralisert kultursatsing med stor samfunnsnytte og høyt internasjonalt nivå. SV er en tydelig stemme for investering i kulturnæring og stedsutvikling på steder som Stamsund – også etter valget.