28. februar skrev Lofot-Tidende om hvordan alarmsystemet på det kommunale sykehjemmet på Gravdal ikke hadde fungert skikkelig de siste 6–9 månedene. En pårørende fortalte om hvordan hennes snart 94 år gamle mor måtte på toalettet den første natta i sitt nye hjem, og ringte på alarmen. Men ingen kom. Hun prøvde igjen i åttetida på morgenen, men heller ikke nå kom noen fra personalet. Da den pårørende litt senere på dagen besøkte mor si, testet de om alarmen virket. Ingen kom nå heller.

Senere har avisa fått vite at en beboer en gang ringte i 20 minutter uten å nå gjennom, og hadde et fall som kunne vært avverget dersom alarmsystemet hadde fungert.

Kommunalsjefen for helse og mestring har forsikret om at en oppdatering av anlegget er påbegynt, og at problemet ikke skal vedvare:

– De ansatte har virkelig stått på i denne situasjonen og jeg forstår at det har vært særlig krevende for dem, beboere og pårørende. (...) Situasjoner lik pårørende og pasienter beskriver vil aldri mer skje når arbeidet er ferdigstilt. Dette fordi det vi også vil ha på plass en kontinuerlig back up-løsning, uuttalte kommunalsjefen allerede 1. mars.

En tilsvarende forsikring fikk politikerne i kommunestyret av kommunedirektøren tirsdag.

På landsbasis er dessverre ikke alarmsystemet på Gravdal et unikt tilfelle. Som Lofot-Tidende har skrevet om, har liknende svikt blitt avdekket på sykehjem i Oslo.

Dette er alarmerende tilstander. Nye varslingssystem inngår i den storstilte satsingen på digital «velferdsteknologi» som er ment å berge helsetjenestene gjennom «eldrebølgen». Vestvågøy er blant kommunene som har vært frampå for å prøve ut velferdsteknologi. Men dermed står man også i risikosonen for å rammes av teknologisk svikt og uoppdagede systemfeil i «innkjøringsfasen».

Et velfungerende alarmsystem er en helt grunnleggende bestanddel av «velferdsteknologien». Og et problem med alarmsystemet forventes å kunne løses i løpet av timer, ikke måneder. Dersom Vestvågøy kommune har problemer med å få teknologien til å lystre på dette stadiet, blir vi meget foruroligede for den videre innføringen av velferdsteknologiske dataløsninger.

Lofot-Tidende kommer til å følge med i denne saken. Forsikringene vi hører må raskt få konkrete følger.

Vi støtter også forslaget fra lokalpolitiker Jonny Finstad (H) om hyppige brukerundersøkelser som kan informere lokalpolitikerne. I tida som kommer bør våre folkevalgte ha konkret forståelse av hvilke velferdsteknologiske strategier som gjelder – også for å kunne ta kritisk stilling og sørge for en forsvarlig endringstakt.