Lofotposten har i den siste tiden skrevet om at flere ønsker et skifte av navn på Leknes.

Jeg har i mange år tenkt på hva som vil være et godt navn for en samling av Gravdal, Leknes og Fygle til en by.

Ser at mange forslag dukker opp nå, og de er både kreative og interessante. Men det store spørsmålet er: Hva er mest sannsynlig at folk kommer til å akseptere og bruke? Jeg tror at navnet bør være dekkende for området og allerede etablert både historisk og geografisk. Og da slår det meg at det som er felles for hele området er at det ligger rundt Buksnesfjorden. Da synes jeg at navnet Buksnesfjord er godt navn på byen og det er både beskrivende og et typisk norsk stedsnavn. Både Flekkefjord og Sandefjord er gode eksempler på navn som dette.

Og da blir det naturlig å omdøpe Leknes havn til Buksnesfjord havn, som er mye mer passende i mine ører i alle fall.

Så det var det jeg hadde på hjertet nå. Takk for ordet!

P.S.: Om det blir en by fra Gravdal til Fygle blir Svarthammar liggende i midten som Central Park. Tenk på det du.