«Fra sentralt hold er kommunene bedt om å gjennomføre massetesting av skoler og barnehager i forbindelse med oppstart i januar», skriver Vestvågøy kommune på sin hjemmeside.

De har også blitt bedt om å prioritere, slik at testene de har til rådighet kommer best mulig til nytte.

«Det er pekt på at samfunnskritisk personell og personer med symptomer på covid-19 skal prioriteres, også ved et eventuelt utbrudd», opplyser kommunen.

De legger til at testlageret deres dessverre er for lavt til at de kan avsette prøver til å teste hele skolen.

«Vi vil da sette oss selv i en posisjon der vi kan være ute av stand til å kunne håndtere et eventuelt smitteutbrudd, og vi er nødt til å benytte testene vi har mer målrettet. Vi velger å tilby test til elever og ansatte i barneskolen, men vi kan dessverre ikke prioritere øvrige målgrupper for massetesting. En ser ikke at dette skal stå i veien for oppstart i barnehagene og av undervisning i skolene for øvrig», påpeker kommunen.

De starter opp på gult nivå i barnehager, barneskole og ungdomsskole, og rødt nivå på videregående, i tråd med de nasjonale smittevernreglene som gjelder. Dette gjelder også den nye forskriften om karanteneregler for ansatte i skoler og barnehager.